Keahlian YGMB
Page Title

Keahlian YGMB terbuka kepada guru-guru termasuk kakitangan sokongan yang sedang berkhidmat di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan sekolah-sekolah. Permohonan menjadi ahli YGMB boleh dibuat secara online "e-keahlian" atau mengisi Borang Permohonan Keahlian YGMB. Permohonan keahlian YGMB adalah tertakluk kepada kelulusan Lembaga Pemegang Amanah atau Jawatankuasa Eksekutif Pengurusan YGMB.

YURAN
1. Yuran Pendaftaran RM10.00
2. Yuran Bulanan Keahlian RM10.00

Ahli YGMB yang sedang berkhidmnat diwajibkan membayar Yuran Bulanan melalui potongan gaji menerusi Biro Perkhidmatan ANGAKASA(BPA).

Ahli yang berkhidmat dan akan membayar Yuran Bulanan melalui potongan BPA hendaklah mengemukakan dokumen berikut:

1. Borang BPA 1/72 yang lengkap ditandatangani dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar/PPD
2. Salinan Slip Gaji terkini yang telah disahkan
3. Salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan


Page Title

SUMBANGAN KEBAJIKAN AHLI BAHARU


BIL. SUMBANGAN KEBAJIKAN NILAI(RM)
1 Khariat Kematian - Ahli
-Kemalangan Jalan Raya
-Penyakit/Kematian Biasa

28,000.00
8,000.00
2 KHARIAT KEMATIAN - Pasangan Ahli 1,000.00
3 KHARIAT KEMATIAN - Anak Ahli
(Seorang sahaja / 18 tahun ke bawah)
500.00
4 KECATATAN KEKAL/HILANG UPAYA - Ahli
-Kemalangan Jalan Raya
-Penyakit

Sehingga 25,000.00
Sehingga 5,000.00
5 KECATATAN KEKAL/HILANG UPAYA - Pasangan Ahli Sehingga 1000.00
6 KECATATAN KEKAL/HILANG UPAYA - Anak Ahli
(Seorang sahaja/18 tahun ke bawah)
Sehingga 500.00
7 KEMALANGAN JALAN RAYA
-Kos perubatan Hospital
-Kos Perubatan Klinik
-Membeli Peralatan Sokongan

Sehingga 10,000.00
Sehingga 5,000.00
Sehingga 500.00
8 Elaun Hospital
(Kemasukan ke hospital kerajaan maksima 100 hari @ RM50.00/hari)
Sehingga 5,000.00
9 MUSIBAH
(Ragut & Denggi)
Sehingga 750.00
10 PENDAFTARAN KEMASUKAN KE IPTA/IPTS/IPGM - Ahli
(Sarjana Muda/Sarjana/PhD)
1,000.00
11 PENDAFTARAN KEMASUKAN KE IPTA/IPTS/IPGM - Anak Ahli
(Seorang Sahaja berumur 23 tahun ke bawah-Sarjana Muda/Sarjana/PhD)
500.00
12 Bencana
(Banjir/Kebakaran/Ribut)
Sehingga 500.00
13 HADIAH PERSARAAN 500.00
14 SAGUHATI MENGERJAKAN HAJI 500.00
15 KELAHIRAN ANAK 300.00
14 PERKAHWINAN 300.00


I. Ahli Baharu boleh menuntut sumbangan di atas sekiranya tidak mempunyai tunggakkan yuran tiga (3) bulan berturut-turut.

II. Permohonan tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh 90 hari dari tarikh kejadian

III. Syarat umur 45 tahun ke bawah sahaja


IV. Mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak YGMB dari semasa ke semasa


Top